Coaching en therapeutische begeleiding

om te ervaren wat jou beweegt

voor verlichting, ontwikkeling en transformatie 

Kies voor coaching wanneer je:

 • gewoon de behoefte hebt om bepaalde aspecten uit je leven (werk of privé) te spiegelen en gevoed wilt worden in persoonlijke groei of bij het realiseren van jouw verlangen en ambities;
 • het gevoel hebt dat je ‘op’ bent en mogelijk gevoelens van leegte, somberheid, fysieke vermoeidheid, uitzichtloosheid, eenzaamheid ea ervaart.  Soms zodanig, dat je het leven als te zwaar ervaart;
 • een specifieke coachvraag hebt rondom leven/werk, iets wat je belemmert om jezelf te zijn, gebeurtenissen die je telkens weer lijken te overkomen en veel van jouw energie en welzijn vragen;
 • merkt dat specifieke thema’s je fysieke-, geestelijke, emotionele en/of spirituele wel-zijn en handelen beïnvloeden en mogelijk zelfs ondermijnen. Misschien wordt vertrouwen en (ver) binding niet gevoeld, is er disbalans in geven en nemen, iets aan de hand met begrenzing of veiligheid, is er gebrek aan ondersteuning;
 • korte of langere tijd geleden een verlies hebt ervaren, dat je tot op de fundamenten van je bestaan heeft geraakt.  Het kan gaan om het verlies van een geliefde, familielid, werk, gezondheid, relatie en nog veel meer;
 • op een liefdevolle systemische manier in beweging wilt komen, waardoor lichaamswijsheid, innerlijk weten en invoelend vermogen zich tonen
 • naast het denken, meer in contact wilt komen met je zelf, je gevoelswereld, je lichaam en je aan deze zaken meer ruimte wilt geven en dit alles bewust wilt kunnen inzetten bij het vormgeven van je leven;;
 • in directe verbinding wilt komen met je talenten, kracht, zielepad en (innerlijke) hulpbronnen en ook de patronen, gewoonten en belemmeringen wilt leren kennen, die je mogelijk beperken bij het inzetten van je persoonlijke rijkdom;
 • in verbinding en contact wilt komen met je voorouders – met hun tranen, kracht en boodschappen – zoals die mogelijk doorklinken in jouw leven en om aandacht vragen
 • jezelf wilt voeden in persoonlijke groei en door negatieve ervaringen te verwerken, nieuwe ervaringen toe te laten en een plek te geven;
 • de essentie van jezelf en/of je omgeving wilt ervaren, bewust zijn wilt vergroten en uit belemmerende concepten en percepties wilt stappen;
 • nieuwe (innerlijke) bewegingen mogelijk wilt maken en wilt ervaren welke dit zijn en wat daarvoor nodig is en hoe het voelt om het aan te gaan.

Jouw coachingsbehoefte kunnen we als volgt vormgeven

Personal coaching

 • We kijken naar jou, de verbinding met jezelf en met alle delen in jou ofwel je Interne Familie Systeem (kortweg IFS).  Ook kijken we naar jouw verbinding en verhouding met je omgeving en de plek die jij inneemt in alle systemen waarvan jij deel uitmaakt. Je gaan zien wat in jou en in deze systemen “speelt”, je wordt je ervan bewust of er delen in jou zijn die belast zijn met traumatische gebeurtenissen waarvan ze geheeld willen worden. Je krijgt inzicht in mogelijke tekorten die ontstaan zijn in je basisbehoeften, hoe je deze tekorten zelf  kunt ‘aanvullen’.
 • Tijdens de coaching kunnen we op alle denkbare vragen ingaan die jou bezig houden rondom leven, werk, zingeving, gezin, relaties, keuzeprocessen, bewustzijn, voorouders ea.  Stel je vragen, want het zijn de vragen, die ons wakker maken, bewust maken en in beweging brengen.
 • Ook de thema’s die jouw belemmeren komen aan de orde op alle wel-zijn-gebieden: leven, werk, lichaam, (werk) relaties, energie, spirit en meer.  Alles mag er zijn en gezien worden, waarbij jij uiteraard bepaald wat voor jou belangrijk is en waar jij aandacht aan wilt geven.
 • De component “werk” kan in het geheel extra aandacht krijgen, wanneer eventuele persoonlijke thema’s ook effect hebben op de uitvoering van jouw werk en/of inzetbaarheid, mobiliteit, energie, vaardigheden en competenties versterkt mogen worden in relatie tot werk.

 

Management coaching

 • Dit is eigenlijk personal coaching aangevuld met aandacht voor de manier waarop jij jouw rol als manager of leidinggevende vervult en voedend bent voor jezelf en voor de mensen die met jouw werken.  Uiteraard kijken we hierbij ook vanuit systemisch perspectief
 • Eventuele thema’s die je blokkeren in de uitvoering van je functie worden belicht, onderzocht en natuurlijke vermogens worden versterkt.
 • Je gaat ook bewust ervaren wat jouw authentieke leiderschapsstijl is: hoe ben je met jezelf verbonden en hoe verbind je van daaruit met de ander. Deze verbinding stelt je namelijk in staat om mensen mee te krijgen .
 • Authenticiteit leren ervaren: echtheid en oprechtheid over wie je bent, wat je kunt, wat je (nog) belemmert en wat je beweegt.
 • Dit alles uiteraard in relatie tot de context  waarin je werkt en het systeem waarvan je deel uitmaakt.

 

Team coaching

 • Bij team coaching wordt een team of organisatieonderdeel begeleid in hun proces van ontwikkeling. Een team kan ook bestaan uit twee personen of partijen, die in hun samenzijn, samen leven of samenwerken obstakels tegenkomen zoals hiervoor beschreven.
 • Thema’s uit personal en managementcoaching kunnen aan de orde komen wanneer we teambreed bezig zijn. Uiteraard gebruiken we hierbij methoden en technieken die in teamverband goed werken.
 • Daarnaast wordt gerichte aandacht gegeven aan bijvoorbeeld onderlinge verhoudingen, conflicten, spanningen binnen het team, verbetering van communicatie en de plek van teamleden, hiërarchie, teamordening, basisbehoeften,  leiding binnen het team of  belemmerende patronen die in het team spelen ea. Ook kunnen we hier kijken vanuit IFS pespectief, zodat inzicht ontstaat in waarom conflicten en spanningen aanwezig zijn en deze kunnen helen.
 • In alle gevallen worden bijeenkomsten met de individuele teamleden en het team als geheel vorm gegeven, zodat het gehele systeem en de afzonderlijke systeemonderdelen gezien worden en hun plek kunnen innemen.

   

   Werkwijze 

   

  Wanneer je na een (kostenvrije) kennismaking hebt besloten om met coaching te starten, zullen we het proces samen vormgeven in bijeenkomsten van ieder 2 uur.  Je kunt kiezen voor ‘losse’ bijeenkomsten die je plant op het moment wanneer jij daar behoefte aan hebt.  Of je kiest voor een coachingstraject variërend van 5 tot 10 bijeenkomsten, wanneer je weet dat dit aansluit bij je vraag, behoefte en verlangen en/of omdat je werkgever/bedrijf jouw een dergelijk traject heeft aangeboden om je te ondersteuenen in je proces. In dat geval komen we gedurende een langere periode regelmatig bij elkaar. Jij bepaald dit op basis van jouw behoefte. 

   

  Elk traject is een mix van ervaren, voelen, leren, doen en meer. Vaak is oefenen in de praktijk een wezenlijk onderdeel van de coaching, want helen, ontwikkelen en groeien hebben jou-zelf, je tijd én je aandacht nodig.  In de beginfase zullen we veel samen vormgeven, zodat jij kunt ervaren. Én mijn werkwijze is zodanig ingericht dat jij tijdens de loop van het proces meer en meer zelf vorm geeft, zonder mijn aanwezigheid.   Na verloop van tijd zal je in je proces niet meer afhankelijk zijn van een ander, maar onafhankelijk jezelf kunnen voorzien in je behoeften, eenheid en heelheid ervaren in jezelf en jezelf kunnen manifesteren in de buitenwereld, in je leven. 

   

  De werkwijze voor teamcoaching komt in grote lijnen overeen met wat hierboven staat. 

   

  Volgende stap?

  Neem direct vrijblijvend contact met mij op door:

  te mailen naar info@teabrilman.nl              te bellen naar 06-20950667