Spiologie

Bewegen voor een leven in vertrouwen 

 

Op deze pagina vertel ik kort op welke wijze ik de Spiologie – het samenkomen van spiritualiteit en biologische wetmatigheden van Moeder natuur –  verwerk in mijn praktijk als coach voor lichaam, geest en ziel.   Ik ben op dit pad gekomen, omdat ik al mijn hele leven geboeid ben door de verbinding tussen bewustzijn, gezondzijn en welzijn.  Al op jonge leeftijd zag ik de relatie tussen (traumatische) ervaringen, innerlijke overtuigingen en lichamelijke symptomen.  Lichaamstaal in al haar vormen biologeerde me en toen ik het werk van Dokter Geerd Hamer (Biologische Natuurwetten) leerde kennen, herkende ik direct de kracht van zijn zienswijze. Toch miste ik toen nog de praktische toepasbaarheid van al zijn kennis.

Deze praktische toepasbaarheid heb ik kunnen ontwikkelen op het moment dat ik een aantal jaren geleden Mies Kloos leerde kennen.  Haar werk verbindt bewustzijn en spirit met biologie ofwel Spiologie.  De wijze waarop zij de kennis van Geerd Hamer heeft doorontwikkeld, boden mij de benadering die ik zocht en gaven kennis en inzicht om Spiologie in mijn werk en leven heel concreet toe te passen.

Voor inhoudelijke informatie over Spiologie, Biologische Natuurweten,  de ware aard van ons menszijn, het magische vermogen van ons lichaam tot zelfgenezing, de universele wetten die ons leven en lichaam beïnvloeden, de zielsboodschappen die in symptomen en klachten verborgen zijn en meer,  verwijs ik naar alle beschikbare informatie op internet en zeker ook de beide websites van Mies Kloos:

www.levensbewustzijn.nl

www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl

Deze informatie en mijn kennis en ervaring met Spiologie heb ik geïntegreerd in mijn werk als coach en therapeutisch begeleider. Ik begeleid je in jouw proces van bewustzijnsontwikkeling, het luisteren naar de taal van je lichaam en geest en het zelf ontdekken hoe jouw geest je lichaam aanstuurt. Je leert te ervaren welke informatie op celniveau in jouw lichaam ligt opgeslagen, deze informatie herkennen, erkennen en te vertrouwen op je eigen wijsheid,  de wijsheid van jouw lichaam én jouw creërend en genezend vermogen dat hieraan verbonden is. 

Werken met Spiologie en de biologische wetten van moeder natuur, geeft een andere kijk op hoe de geest ons lichaam aanstuurt.  Het ontwikkelen van deze andere kijk heeft tijd nodig en vraagt om bijpassende kennis, die door Mies Kloos zowel live als online wordt aangeboden.   Daarom adviseer ik het volgen van minimaal de Basis cursus Leven In Vertrouwen, die zij hiervoor heeft ontwikkeld (zie bovengenoemde sites) 

 

 

 

 

Volgende stap?

Wil je ervaren hoe de Biologische Wetten jouw leven kunnen verrijken, neem dan contact met me op en

mail naar info@teabrilman.nl of

bel met 06-20950667