WIYS de methodiek

 

 MET WIYS DIRECT ERVAREN WAT JE BEWEEGT   

 

Op deze pagina ga ik wat dieper in op de WIYS methodiek, zoals deze ontwikkeld is door founder,  Ph.D. John Cogswell.  Het was one-ness wat hij miste in andere methodieken en dus werd het de basis van Walking-In-Your-Shoes.  Hetzelfde geldt voor oordeelsvrij aanwezig zijn met een open hart, vanuit compassie en liefde.  Want de methodiek zorgt voor het loslaten van concepten, denken en verhalen die we ontwikkelen en inzetten als filter waardoor we naar onszelf en de wereld kijken.  Het laten varen van deze filters en diep liefdevol aanwezig zijn in het moment krijgt automatisch vorm wanneer we met WIYS werken. Telkens weer gebeurt dat in mezelf en de mensen waar ik mee werkt:  door het diep en liefdevol aanwezig zijn in het moment kom ik thuis bij mezelf en dat is wat ik iedereen gun.  Daarom zet ik me als internationaal gecertificeerd Trainer en Facilitator al jaren met passie in, om de methodiek in Nederland toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen en ben verbonden met collega’s in Nederland, wereldwijd en met de co-founder van deze prachtige methodiek Joseph Culp.   

WIYS is een afkorting van Walking-In-Your-Shoes, een systemische lichaam-geest-ziel begeleidingsmethodiek die al zo’n 35 jaar wereldwijd wordt toegepast door coaches, therapeuten, mediators, organisatieontwikkelaars, systemisch werkers, spiritueel begeleiders, teambuilders, healers, creatieve werkers, artsen, ondernemers en vele andere professionals.   

WIYS is een verrassend ongecompliceerde liefdevolle manier om uit je hoofd te komen en naar je gevoel, je lichaam, je innerlijk weten te gaan en informatie op celniveau te verkennen. Je leert jezelf op een dieper niveau kennen, want WIYS maakt zichtbaar en voelbaar wat jouw van binnen écht beweegt. Op deze manier geeft de  WIYS-methode een stem aan je lichaam, je geest, je ziel en de vele ingrijpende betekenisvolle gebeurtenissen in onze levens.   

Tijdens WIYS krijg je inzicht in persoonlijke kracht, authentieke zijn, talenten, potentie en innerlijke hulpbronnen. Ook patronen, kernovertuigingen en (voorouderlijke) wonden die je mogelijk belemmeren, laten zich zien.  Zodanig dat je kunt herstellen, levenskracht weer kan stromen en jij  tot je recht kunt komen, het mooiste uit jezelf kunt halen en stappen kunt zetten om te leven zoals jij dat wilt.   

Met gemak en een grote dosis liefdevolle aandacht, kan bijna elk denkbaar thema met WIYS worden belicht en verlicht. Een zeer uitgebreid pallet aan thema’s, vragen en situaties kan gelopen worden rondom: werk, leven familie, voorouders, liefde, ziekte, herstel, relaties, trauma, persoonlijke doelen, zakelijke projecten, organisatie en team, geld, succes, samenwerking, keuzeprocessen, creatieve uitingen, archetypes, hulpbronnen, rolmodellen, dromen, maatschappelijke  vraagstukken, astrologische- en universele thema’s, natuur, dieren en meer, veel meer.  Ik zeg wel eens: alles kan gelopen worden, want alles bestaat uit energie en energie is informatie en deze informatie kan via ons lichaam ervaren en zichtbaar worden. Welk thema’s het ook is, je kunt het met WIYS onderzoeken en ervaren wat mag gebeuren om energie weer weer te laten stromen, levenskracht te voelen en (innerlijk) te bewegen.   

De methodiek is makkelijk toepasbaar en kan bijzonder goed ingezet worden in combinatie met andere methoden en technieken. Daardoor kan het in elke beroepspraktijk geïntegreerd worden. Het is inzetbaar voor individuele begeleiding en groepsprocessen en daarnaast is het – voor mensen die veel met deze methode werken – ook geschikt als zelf-hulp-methode.    

 

Resultaten  

 

Mensen die samen met mij de methodiek ervaren, voelen zich gezien, begrepen en erkend. Ze vertellen dat ze een diep gevoel van compassie ervaren en een grote verbondenheid met hun innerlijk weten.  Ze geven aan dat WIYS hun verbind met datgene wat tot dan toe verborgen was gebleven, met een diepgaand blijvend resultaat.   

Daarnaast genieten mensen van andere voordelen die de methodiek biedt: versterking van intuïtie, groter mededogen met zichzelf en anderen, contact met de ether (het wetende veld) en alle informatie die daarin is opgeslagen, versterking van boven-zintuigelijk waarnemen, verbondenheid, volledig aanwezig kunnen zijn (precense),  helderheid over de betekenis van lichamelijke waarnemingen (felt sence), inzicht in vervolgstappen, visie op de toekomst, gezonde autonomie, spirituele transformatie, directe steun van hulpbronnen en een sterk gevoel van één-zijn met zichzelf en anderen.   

 

De methodiek  

Daar waar veel methoden gericht zijn op denken, weten vanuit het hoofd en zintuigelijk waarnemen, maakt WIYS gebruik van ons natuurlijk vermogen om met elkaar te verbinden, de ander of het andere aan te voelen en waar te nemen op een andere manier dan alleen door onze filters en  met onze zintuigen. WIYS combineert op liefdevolle wijze lichaamswijsheid, innerlijk weten, one-ness, dieptepsychologie, soefisme, compassie, focussen, mindfullness, regressie, zelfonderzoek en meer. Het activeert ons zelf-herstellend vermogen en sluit aan op onze diepste zielswens om wakker en bewust te zijn, onze volle potentie te leven en samen te zijn in heelheid. 

WIYS  toont verwantschap met systeemopstellingen en werkt veelal met één representant.   Wanneer de methodiek wordt toegepast in een sessie, heet dat Lopen (Walking-In-Your-Shoes) .  De duur van een Loop (walk)  kan variëren van een paar minuten tot een half uur of meer, mede afhankelijk van het onderwerp en wat zich manifesteert tijdens de Loop.  

 

WIYS in de praktijk, hoe loopt dat?  

Wil je dit echt weten, dan moet je het doen!  WIYS is een ervaringsgerichte methodiek. Net zoals “de smaak van water” niet uit te leggen is en alleen maar ervaren kan worden door het te drinken 

Hier volgt toch een beknopte uitleg van het WIYS-proces, om een beeld te geven   

 • Een Walk –  hierna  Loop genoemd – start nadat de WIYS begeleider samen met degene die een thema/vraag inbrengt, heeft bepaald waar de Loop over gaat. 
 • De Loper “stapt” als het ware in de schoenen van het thema of de vraagstelling.  
 • Door gewaarwording en beweging te combineren komt de Loper op een dieper niveau van inzicht, een hoger niveau van (zelf)compassie en in direct contact met alle informatie die in de ether, in het wetende veld, beschikbaar is.
 • De facilitator/begeleider stemt liefdevol en aandachtig af op het proces zonder te sturen, beïnvloeden, interpreteren of naar een doel of oplossing te werken. 
 • De facilitator/begeleider brengt de Loper dieper in de gewaarwording door gericht vragen te stellen, die zijn afgestemd op de Loper en dat wat de Loop toont. 
 • De  Loper ervaart een shift in bewustzijn en toont fysiek, energetisch en emotioneel datgene wat bij het gelopen thema of vraagstelling hoort. 
 • Het lichaam komt door te ervaren direct bij het innerlijk weten, zonder afgeleid te worden door het denken, de verhalen, de filters. 
 • Verborgen en/of onderdrukte informatie wordt zichtbaar, onbewuste motieven, patronen en verbanden worden ervaren en dat wat mist of nodig is toont zich in het moment. 
 • De Loper voelt dit alles in zijn/haar lichaam en kan daarover makkelijk vertellen zonder erover na te hoeven denken.
 • De Loop komt op een natuurlijke wijze tot een afronding wanneer de Loper laat weten zich vervuld te voelen en zelf ervaart dat afronding kan plaatsvinden. 
 • Innerlijk verbinden en verankering wat zich toonde in de Loop, vindt mede plaats in een kort na-gesprek tussen inbrenger/Loper en facilitator, waardoor de totale ervaring compleet is en de sessie wordt afgerond.

 

 

 

Volgende stap?

Wil je weten hoe je WIYS persoonlijk kunt ervaren, kijk dan op de pagina WIYS workshops en Opleiding of neem contact met me op en

mail naar info@teabrilman.nl of

bel met 06-20950667